Polityka prywatności

I. Polityka prywatności i ochrony danych


I Informacje ogólne


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych w ramach serwisu  www.meblopol24.pl. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych zobowiązujemy się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych. W tym celu opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). 

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusławskiego 11 w Poznaniu (kod pocztowy 60-214), kontakt pod adresem sod@meblopol.pl 

2. Cele przetwarzania, podstawy prawne i retencja

Cel przetwarzania

Podstawa prawa przetwarzania  z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) 

 

Okres przetwarzania 

 

 

 1) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)  do momentu rozwiązania umowy 
2) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków  przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy   2 lata od złożenia reklamacji, skargi, wniosku
3) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej  przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków  5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
4) odzyskiwanie należności  przetwarzanie niezbędne jest  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na utrzymaniu płynności finansowej  do momentu pełnego rozliczenia 
5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami  przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy  10 lat od zakończenia współpracy 
6) wysyłanie newslettera  Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)  do momentu odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu 
5) uczestnictwo w programie rabatowym dla stałych klientów  przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) i ochronie interesów administratora  10 lat od zakończenia współpracy 

 

3. Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim, jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usług pocztowych i kurierskich, firm archiwizacyjnych (którzy świadczą usługi dla T.G. Meblopol Sp. z o.o.).

 

4. Twoje prawa

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
 5. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)
 6. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonania. 

 

II Informacje szczegółowe

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: - poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  - poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
  - w ramach odwiedzin na stronie www.meblopol24.pl mogą być zbierane dane o numerach IP użytkowników
 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 4. Administrator nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamanie do systemów informatycznych, włamanie na konta pocztowe).
 5. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

III. Polityka plików "cookies"

Informujemy, witryna www.meblopol24.pl używa plików cookie.

Pliki cookie to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, tablet, smartfon), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której użytkownik przegląda strony internetowe www.meblopol24.pl.

Przeglądając strony użytkownik www.meblopol24.pl wyraża zgodę na używanie plików cookie przez fakt zezwalania na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookie, powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej ( poprzez zmianę konfiguracji przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanej przeglądarki) lub zrezygnować z przeglądania stron www.meblopol24.pl.

Pliki cookie na stronie www.meblopol24.pl są używane wyłącznie dla celów:

 • uzyskiwania informacji o tym, czy użytkownik wszedł na stronę po raz pierwszy czy też wcześniej już odwiedzał naszą witrynę

 • zbierania anonimowych informacji służących do obliczania statystyk odwiedzin serwisu oraz badania sposobu przeglądania naszych stron przez internautów

 • przechowywania informacji o adresie URL, z którego użytkownik przeszedł na stronę www.meblopol24.pl.

 

Tożsamość użytkownika stron www.meblopol24.pl nie jest ujawniana za pomocą plików cookie.

Pliki cookie na stronie www.meblopol24.pl nie przechowują żadnych danych osobowych użytkownika.

Na urządzeniu użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookie pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich: Google, Facebook, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

 

Ostatnia aktualizacja 01.08.2018 r

do góry
{nocache:06983422c8add30534a5dacbcd27d347#0}
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl