Zwroty i reklamacje

Jak złożyć reklamację? Jak odstąpić od umowy? Co w sytuacji gdy przesyłka jest uszkodzona?


Składanie reklamacji

W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy klient ma prawo do złożenia reklamacji.
Jeśli klient jest konsumentem to może korzystać z rękojmi lub gwarancji (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).
Aby złożyć reklamację należy przesłać zgłoszenie w formie pisemnej (listownie lub e-mailem na adres: sklep@meblopol.pl, w przypadku reklamacji e-mail prosimy o przesłanie zdjęć prezentujących wadę). Wzór formularza poniżej.
W przypadku rękojmi sprzedawca odpowiada za wady towaru w terminie do 2 lat od wydania towaru do użytkowania (zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego). Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji w terminie 12 miesięcy od zauważenia wady, najlepiej niezwłocznie po jej wykryciu.
W przypadku gwarancji – klient korzysta z terminów przewidzianych w karcie gwarancyjnej.
Do złożenia reklamacji należy załączyć dowód zakupu, w rozumieniu przepisów prawa nie musi to być paragon fiskalny/ faktura, może to być inny dowód świadczący o dokonaniu zakupu w sklepie.

W ramach reklamacji klient może wnioskować o:
- naprawę wadliwego produktu, z wyłączeniem sytuacji jeśli naprawa nie jest możliwa ze względu na np. niedostępność części zamiennej, lub całego przedmiotu reklamacji;
- wymianę na nowy produkt, wolny od wadliwego, z wyłączeniem sytuacji jeśli wada dotyczy takiego elementu produktu, którego wartość jest relatywnie niższa niż wartość całego produktu;
Sklep zobowiązuje się wymienić lub naprawić reklamowany towar w terminie nie narażającym klienta na nadmierne niedogodności.;
- obniżenie wartości wadliwego towaru;
- odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży, w przypadku gdy wada ma charakter istotny;
W przypadku uznania reklamacji sklep ponosi koszty związane z demontażem, wysyłką i naprawą wadliwego produktu.

W związku z wejściem w życie z dniem 10 stycznia 2017 r. przepisów na mocy Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich - udostępniamy link do strony internetowej platformy ODR będącej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Reklamowany przedmiot należy odesłać na adres Działu Reklamacji:
Meblopol sp. z o.o.
ul. Szparagowa 15/17
62-081 Wysogotowo k/Poznania
z dopiskiem: reklamacja sklep internetowy

Zwrot towaru

Każdy klient będący konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (art. 27–29 ustawy o prawach konsumenta), który złożył zamówienie na odległość ma możliwość odstąpienia od zawartej umowy i dokonać zwrotu towaru.
Aby odstąpić od umowy należy zachować pisemną formę i termin 14 dni odebrania zamówienia.
Forma pisemna może być w postaci formularza lub e-mailem na adres:sklep@meblopol.pl
Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania towaru na adres Działu Zwrotów:

Meblopol sp. z o.o.
ul. Szparagowa 15/17
62-081 Wysogotowo k/Poznania
z dopiskiem: zwrot sklep internetowy

Klient ma czas na odesłanie towaru do 14 dni od nadania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Odsyłany towar powinien być zabezpieczony w należyty sposób. Koszt opakowania i wysyłki towaru do www.meblopol24.pl  i zabezpieczenia paczki ponosi klient.
Sklep zobowiązuje się dokonać zwrotu zapłaty w terminie nie później niż 14 dni licząc od otrzymania towaru. Wysokość zwracanej zapłaty obejmuje wartość odesłanego towaru i pierwotnie naliczonego kosztu wysyłki do klienta.
Konsument jest odpowiedzialny wobec sklepu za zmniejszenie wartości towaru w związku z korzystaniem z niego w nieodpowiedni sposób. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli klient tak zrobi, to sklep ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta klient nie może odstąpić od umowy m.in.  gdy:
- przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz takżewszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z obsługą sklepu internetowego: sklep@meblopol.pl

 

Uszkodzona przesyłka

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, prosimy o spisanie protokołu szkodowego w obecności kuriera.

Zalecamy każdorazowo sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera (nawet jeśli nic nie wskazuje na uszkodzenie kartonu, czy taśmy z logo Meblopolu). W przypadku gdy zawartość nie jest kompletna to prosimy również o spisanie protokołu szkodowego. Formularz załączony jest w foliowej kopercie na kartonie.

O zaistniałej sytuacji prosimy niezwłocznie poinformować obsługę sklepu: sklep@meblopol.pl

 


Wzór

Miejscowość i data:


Dane kupującego:
imię i nazwisko:________________
adres: _______________________
adres e-mail: __________________
nr telefonu:____________________

 

Sklep internetowywww.meblopol24.pl
ul. Szparagowa 15/17
62-081 Wysogotowo k/Poznania

Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży zawartej na odległość.

Numer zamówienia: ________________

Na mocy obowiązujących przepisów prawa odstępuję od umowy zawartej w dniu (dd-mm-rrrr).
Zwrot dotyczy produktu/-ów:

lp. nazwa towaru ilość cena towaru brutto przyczyna zwrotu - pole nieobowiązkowe
1        
2        
3        
4        

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

nazwa banku: ___________________________________________

numer konta bankowego: __________________________________


Uwagi klienta: ___________________________________________
_______________________________________________________

 

podpis klienta:

 


Wzór

Miejscowość i data:


Dane kupującego:
imię i nazwisko:________________
adres: _______________________
adres e-mail: __________________
nr telefonu:____________________

 

Sklep internetowy www.meblopol24.pl
ul. Szparagowa 15/17
62-081 Wysogotowo k/Poznania

Reklamacja

Numer zamówienia: ________________


Reklamacja dotyczy produktu/-ów:

lp. nazwa towaru ilość cena towaru brutto przyczyna reklamacji - proszę opisać na czym polega wada towaru
1        

2      
 
3      
 
4      
 

W przypadku uznania reklamacji proszę o (proszę zaznaczyć opcję)

() Proszę o wymianę na nowy towar
() Proszę o naprawę towaru
() Proszę o obniżenie wartości towaru
() Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

nazwa banku: ___________________________________________

numer konta bankowego: __________________________________


Uwagi klienta: ___________________________________________
_______________________________________________________

 

podpis klienta:

 

 


 

do góry
{nocache:06983422c8add30534a5dacbcd27d347#0}
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl